Behandeling

De eerste afspraak is een intake/kennismakingsgesprek. Dit is bedoeld om kennis te maken met het kind en de ouder(s). We behandelen tijdens deze afspraak niet, dit kunt u al aangeven bij de ouders.

Bij ons in de praktijk hebben we de mogelijkheid om in samenwerking met CBT Limburg patiënten onder narcose te behandelen. De indicatie hiervoor dient wel bij ons in de praktijk te worden gesteld.

Na de intake afspraak krijgt u van ons een rapportage van onze bevindingen en het behandelplan per zorgmail.

We proberen iedereen zo snel mogelijk te helpen maar doorgaans is er een wachttijd van enkele weken voor een intake. Indien er sprake is van spoed, neemt u dan even zelf contact op met de praktijk dan kijken we samen hoe we de patiënt uiteraard zo snel mogelijk kunnen helpen.

Een behandeltraject bestaat bij ons uit:

  • Intake/kennismakingsgesprek
  • Behandelen caviteiten/saneren gebit
  • Inzetten preventief traject
  • Angstbegeleiding indien noodzakelijk
  • Tandarts-vrij maken; het is ons streven om kinderen zodanig te laten wennen aan- en voorbereiden op tandheelkundige behandeling dat ze zich weer laten behandelen in de reguliere praktijk.

Wij maken foto’s van het gebit.