Wanneer verwijzen

We behandelen alleen kinderen op verwijzing van de tandarts, huisarts, consultatiebureau of medisch specialist. We realiseren ons dat het soms lastig is om een doorverwijzing te maken of om in te schatten wanneer je dat het beste kunt doen. Het melkgebit lijkt soms van minder belang maar heeft een degelijke functie. Het is belangrijk om het te behouden om problemen in de toekomst te voorkomen daarom zijn we dan ook van mening dat het belangrijk is om een kind tijdig te verwijzen, denk hierbij aan

  • Het voorkomen van onnodig traumatiserende behandelingen (bijvoorbeeld extractie).
  • Het opbouwen van vertrouwen in tandheelkundige setting.
  • Op tijd preventief kunnen bijsturen.

We behandelen alle caviteiten en/of aandoeningen die we bij het kind tegenkomen.

 

En als je klaar bent, krijg je een cadeautje!