Terug verwijzing

Na het afronden van het behandelplan worden patiënten altijd weer terug verwezen naar hun eigen tandarts.

Om kinderen goed voor te bereiden op de reguliere tandarts zullen we aan het einde van het traject door middel van “vlechten” het kind hier weer aan laten wennen. Het kind komt dan weer bij u voor de controles en bij ons en op deze manier bouwen we het bezoek aan onze praktijk af.

Na het afronden van het behandelplan ontvangt u weer van ons een rapportage met het behandelverslag.

Na de behandeling keert het kind terug in uw tandartspraktijk!