Narcose

In de meeste gevallen wordt uw kind ‘meegenomen’ in de behandeling door uw kind rustig te laten wennen en de behandeling in stapjes op te bouwen. Belangrijk is dat kinderen begrijpen waarom ze behandeld moeten worden en hoe dat in zijn werk gaat. Sommige behandelingen zijn noodzakelijk, maar zijn meer dan een kind kan incasseren. Bijvoorbeeld als het kind te jong is, de angst te groot of het behandelplan te uitgebreid is. In die gevallen kan in samenwerking met CBT Limburg onder narcose worden behandeld. Zo kan een kind zonder pijn en met een hersteld gebit wennen aan de tandarts.

De behandeling onder narcose vindt plaats in samenwerking met CBT Limburg met een ervaren anesthesieteam binnen onze praktijk.

Een behandeling onder narcose vindt alleen plaats als ons team overtuigd is van de noodzaak om uw kind onder algehele narcose te behandelen. De indicatie voor behandeling onder narcose moet bij ons in de praktijk worden gesteld.

Na de behandeling onder narcose blijven kinderen nog tijdelijk onder behandeling bij ons in de praktijk, we noemen dat nazorg. Er wordt aandacht besteed aan preventie, we laten kinderen wennen aan tandheelkundige behandeling en indien er sprake is van angst wordt er een angst begeleidingstraject gevolgd. Kinderen worden weer terugverwezen naar de eigen tandarts als de mondhygiëne voldoende is en als wij ervan overtuigd zijn dat het behandelingen in de reguliere praktijk weer aan kan.

En als je klaar bent, krijg je een cadeautje!