Intake en Behandelingen

Home / Intake en Behandelingen

De eerste afspraak is meestal een intake (of er moet een acuut tandprobleem zijn dat moet worden verholpen). Tijdens de intake maken we kennis met elkaar. Ook bekijken we wat er aan de hand is.
Soms worden er röntgenfoto’s gemaakt en naar aanleiding daarvan wordt een behandelplan opgesteld.
Dit plan wordt met de ouders besproken. Verder krijgen de ouders en het kind informatie over poetsen en voeding, voornamelijk over de eet- en drinkmomenten.

 

Het tandenpoetsen wordt ook samen met uw kind geoefend. We beginnen vaak met kleine simpele handelingen zoals polijsten, oefenen met water en lucht in de mond en met de afzuigers, dit om het kind te laten wennen aan de materialen in de mond en aan de geluiden.

 

Ook wordt een inschatting gemaakt over hoeveel keren een kind nodig heeft om te ‘oefenen’.  Dit kan variëren van niet tot  bijv. 3 of 4 keer. Afhankelijk van de uitkomsten van de intake gaan we verder met oefenen of wordt de behandeling gestart.

 

De behandelingen worden altijd zo rustig mogelijk opgebouwd. Er zal in een eerste afspraak bijvoorbeeld niet snel een kies getrokken worden (behalve als dit in de uiterste gevallen niet anders kan). Door eerst ‘eenvoudigere’ handelingen uit te voeren zoals sealen (dit is een beschermlaagje leggen over de blijvende kiezen als dit laagje nog niet is aangebracht) is vaak een mooie start om de behandeling te beginnen…

 

We werken middels een stappenplan. Alles wordt stap voor stap uitgelegd en ook de handelingen worden verwoord. Verder worden ouders tijdens het behandeltraject ook begeleid in het poetsen. Regelmatig wordt gecontroleerd d.m.v. plaqueverklikkers of er ook goed gepoetst is en zo nodig sturen wij dit bij. Hetzelfde geldt voor de voeding en de eet- en drinkmomenten.

 

Een behandelperiode sluiten we altijd af met een ‘leuke afspraak’. Als bijvoorbeeld het trekken van de kies als laatste in het behandelplan staat, dan laten wij uw kind nog een keer terugkomen om zijn/haar  ervaringen bij ons positief af te sluiten. En dat werkt!

 

Kindertandverzorging Limburg
Wij staan nooit met onze mond vol tanden!

 

 

Behandeling onder narcose

 

Soms kan het voorkomen dat een behandeling niet op een reguliere manier kan worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld als uw kind nog erg jong, een behandelingsachterstand heeft of als de behandeling als te belastend wordt beschouwd. In dit geval kunnen we uw kind in samenwerking met het Centrum Bijzondere Tandheelkunde Sittard (CBT Sittard) de zorg geven die het nodig heeft, onder (algehele) narcose.
Een behandeling onder narcose vindt plaats in Sittard onder begeleiding van een ervaren anesthesieteam. We kiezen alleen voor een behandeling onder narcose als wij als team overtuigd zijn van de noodzaak ervan.
Op het moment dat een kind een tandheelkundige behandeling niet aan kan, kan er in samenwerking met CBT Sittard ook een behandeling onder narcose plaatsvinden (dit is op dezelfde locatie). Na de narcosebehandeling wordt er door ons een natraject verzorgd om het kind weer te laten wennen aan tandheelkundige behandelingen zodat narcose in de toekomst niet meer nodig zal zijn. Indien het kind dit traject volgt, zal de narcose ook volledig vergoed worden door de zorgverzekeraar.

 

Wij geven uw kind na een behandeling onder narcose, preventieve- en angstbegeleiding, zodat behandelingen onder narcose in de toekomst niet meer nodig zijn. Het is natuurlijk van groot belang dat uw kind stapsgewijs weer went aan ‘gewone’ tandverzorging. Daar werken we samen naartoe.

 

Een stralende glimlach:
daar worden ook wij blij van!